Sales Director – 2B TALENT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Sales Director

Sales Director (B2B)

Company profile

A company of Vietnam specialized on materials and industrial equipment

 • Report to: General Director (Vietnam)
 • Company size: employees; 200 team size 6
 • Working place: Thanh Xuan, Ha Noi

Benefit package

 • Salary: 2,000 – 3,500 USD
 • Bonus: salary of 13th month
 • KPI bonus follow company policy/ Quarterly, Yearly
 • Working from Mon – Saturday from 9:00 AM to 16:00 (flexible 2 Saturday working ½ day only)

 Job description

Hoạch định chiến lược kinh doanh

 • Căn cứ vào chiến lược phát triển công ty để xây dựng chiến lược tăng trưởng bền vững tập trung vào việc tăng doanh thu và mức độ hài lòng của khách hàng.

Dự báo thị trường và kế hoạch bán hàng

 • Nghiên cứu để tìm kiếm thị trường mới, lập kế hoạch marketing, phát hiện nhu cầu khách hàng;
 • Dự báo, đo lường, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

Quản lý và phát triển đội ngũ sales

 • Xây dựng cây nhân sự cho bộ phận sales;
 • Tuyển dụng, đào tạo, phát triển và đánh giá;
 • Tổ chức và lãnh đạo đội ngũ.

Xây dựng và phát triển mối quan hệ trong kinh doanh

 • Thiết lập, xây dựng và phát triển các mối quan hệ bền vững trong kinh doanh bằng cách đồng hành, thấu hiểu nhu cầu và mục tiêu của khách hàng: Hệ thống phân phối và phát triển các mối quan hệ ở các lĩnh vực kinh doanh.

Đàm phán

 • Chịu trách nhiệm đàm phán với các bên liên quan bao gồm khách hàng, nhân viên, các bộ phận chức năng và nhà cung cấp khác.

Quản trị sự thay đổi

 • Dự đoán được tình hình thị trường và tác động của môi trường kinh doanh bên ngoài đối với hoạt động kinh doanh của công ty từ đó thực hiện quản lý chiến lược giúp công ty thích ứng với những thay đổi đó.

 Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành tương tự;
 • Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Giám đốc kinh doanh hoặc các vị trí tương tự;
 • Am hiểu hoạt động kinh doanh cả B2B và B2C;
 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán;
 • Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và gia quyết định;
 • Kỹ năng tổ chức và Quản lý thời gian;
 • Kỹ năng tư duy chiến lược;
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển đổi nhóm;
 • Kỹ năng Quản trị mối quan hệ.
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu, giao tiếp thông thường bằng Tiếng Anh

Other Information

 • Cơ cấu lương = Lương + Các khoản phụ cấp + Thưởng quý + Thưởng năm;
 • Quản lý trực tiếp: Ban Tổng giám đốc;
 • Số lượng nhân sự quản lý dưới quyền: Các Trưởng phòng của các team kinh doanh khác nhau;

 

 

Submit Your CV by filling in the below form:

Scroll
0988343418