Sales Logistics Manager – 2B TALENT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Sales Logistics Manager

Sales Logistics Manager

Company profile/ thông tin

A Company of Cambodia, company specialize in transportation, energy, land and finance.

 • Report to: General Manager (Thailand)
 • Company size: 10 Team size: 05

 Benefit package/ chế độ

 • Lương: 1,500 – 2,000 USD + Hoa hồng

 Responsibility/ trách nhiệm

 • Toàn quyền với sales team, đảm bảo doanh số
 • Xây dựng đội sale
 • Trực tiếp tìm kiếm, mở rộng và gia tăng mới nguồn khách hàng
 • Tham mưu cho TGĐ, hoạt động kinh doanh của phòng
 • Lập kế hoạch chi tiết, phát triển và duy trì mạng lưới khách hàng, đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Quản lý và đào tạo, phát triển xây dựng đội nhóm
 • Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

 Requirement/ yêu cầu

 • Kinh nghiệm: Kinh nghiệm Logistics từ 5 năm và ít nhất 2 năm làm sale manager
 • Ngôn ngữ: Giao tiếp tiếng Anh

Submit Your CV by filling in the below form:

 

Scroll
0988343418