R&D Supervisor – 2B TALENT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

R&D Supervisor

R&D Supervisor

Company profile

A company of American specialized on flexible packaging

 • Report to: R&D Manager
 • Company size: employees; 350 Quản lý:
 • Working place: VSIP 2A Industrial Zone (Extension area)
 • Công xuất máy in Flexo 800m/phút
 • Công nghệ flexo và Guava (ống đồng)

Benefit package

 • Salary: Max 35 mil/ gross
 • Bonus: salary of 13th month
 • KPI bonus follow company policy
 • Working from Mon – Fri from 8:00 AM to 17:00
 • Company bus provide

 Job description

Doing well all the activities of R&D Sup/ Thực hiện tốt công việc của giám sát R&D

 • Hiểu biết và nắm vững công nghệ sản xuất bao bì và các cấu trúc.
 • Hiểu biết và nắm vững các máy đóng gói tự động
 • Tiếp nhận thông tin từ khách hàng cho việc phát triển sản phẩm mới.
 • Lập phiếu yêu cầu sản xuất thử, lập kế hoạch và theo dõi tiến độ của các mẫu sản xuất thử.
 • Phân tích cấu trúc mẫu bao bì từ khách hàng.
 • Thu thập thông tin số liệu để tổng kết hiệu quả của các cải tiến.
 • Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm
 • Xây dung các định mức phi hao nguyên vật liệu và quá trình sản xuất
 • Nghiên cứu đề xuất ý tưởng mới và các đề xuất cải tiển

 Requirement

Knowledge

 • Hiểu về quy trình sản xuất bao bì mềm phức hợp
 • Tốt nghiệp Kỹ sư Hóa, có kinh nghiệm mảng bao bì linh hoạt, bao bì phức hợp (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm IN ống đồng, FLEXO)

Skill

 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng,
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng anh.
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

 

Submit Your CV by filling in the below form:

Scroll
0988343418