Production Leader – 2B TALENT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Production Leader

Production Leader (Trưởng nhóm khâu pha chế)

Company information

Japan company manufacturing medicine, pharmaceutical

 • Company size : 150
 • Team size : 3 – 4
 • Report to : Production Manager

 Benefit

 • Salary             : 15mil – 20mil VND
 • Working time : 2 Saturday/ month   
 • Location working : VSIP 1
 • Yearly bonus             : KPI 1-2 months
 • Yearly health check with high standard service
 • Company trip yearly
 • Company bus from HCM: Hàng Xanh & Gò Vấp

Job description

 • Quản lý công đoạn dập viên.

Compressing process management

 • Thực hiện công đoạn sản xuất được giao theo đúng hồ sơ lô sản xuất.

Implementation of the assigned production process in accordance with batch manufacturing records

 • Nhận, kiểm tra đầy đủ số lượng, chất lượng nguyên phụ liệu trước khi sản xuất, đảm bảo đủ số lượng, có nhãn dán phù hợp, đạt tiêu chuẩn và quy định.

Receive and inspect the quantity and quality of raw materials before production, ensuring sufficient quantity, with appropriate label and complies with standards and regulations.

 • Chịu trách nhiệm giao nhận đầy đủ kịp thời sản phẩm của công đoạn làm ra, báo cáo chính xác số lượng, hiệu suất.

Responsible for delivery of products from assigned steps and report output, quantity correctly.

 • Thực hiện cẩn thận các biểu mẫu, hồ sơ lô theo quy định.

Carefully follow the forms, batch records as requirement.

 • Ghi nhận đầy đủ nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, dọn quang dây chuyền trước khi sản xuất, theo dõi quá trình sản xuất.

Fully record the temperature, humidity, pressure, cleanliness before production, monitor the production process

 • Đào tạo nhân viên trong công đoạn pha chế có thể thực hiện việc vận hành, vệ sinh và bảo trì máy.

Train operator of preparation process can perform the operation, cleaning and maintenance the tableting machine.

 • Chịu trách nhiệm quản lý công nhân/ nhân sự tại nhóm, đảm bảo: đúng công việc, đủ năng lực và hoạt động hiệu quả, đúng quy trình như vấn đề vệ sinh, sản xuất, vận hành máy móc chính xác,…

Responsible for the management of workers/ personnel in the group, ensure: properly work, capacity and efficient operation, follow procedure strictly, for example: hygiene, production, operate machinery correctly etc.

 • Quản lý sử dụng máy móc, thiết bị được giao đúng quy trình, hoạt động đúng thao tác, báo cáo mọi vấn đề phát sinh nếu có trong quá trình hoạt động của máy móc phụ trách.

Manage the using of machinery and equipment properly as assigned procedures, operate properly, report any problems arise if there is any issue occurring in the operation of the machinery in charge.

 • Theo dõi, thực hiện quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị, phòng sản xuất và ghi nhận hồ sơ của quá trình vệ sinh.

Monitor, carry out the cleanliness of machines, equipment, production room and records of the cleanning process.

 • Quản lý vật tư tiêu hao của công đoạn pha chế.

Managing the consumables of preparation process.

 • Thực hiện việc kiểm tra trong quá trình sản xuất (IPC) theo quy định trong hồ sơ lô.

Perform the in-process control during the production process as requirement in Batch manufacturing records.

 • Xây dựng SOP cho công đoạn.

Building the SOP for the process.

 • Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp và/hoặc các nhân sự có liên quan khác.

Report directly to manager and/ or other related personnel.

 • Các công việc khác theo quy định của GMP hoặc của Ban giám đốc.

Other works are assigned according to GMP regulation or by the Board of Directors.

Requirement

 • Gender: Male
 • Age: 30 – 32
 • University graduate. Major in Pharmacy is priority
 • More than 2 years’ experience in pharmaceutical or food industry. Have to participate in machine operation
 • Management experience
 • Experience in GMP-related issues
 • Good at English or Japanese

Submit Your CV by filling in the below form:

Scroll
0988343418