Vietnam’s economy in the first 8 months of 2019 through numbers – 2B TALENT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Vietnam’s economy in the first 8 months of 2019 through numbers

Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số

Kinh tế Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019 có những con số ấn tượng như cán cân thương mại xuất siêu 3,4 tỷ USD; CPI bình quân tăng thấp nhất 3 năm qua…

 
 
  Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 1.
 
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 2.
 
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 3.
 
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 4.
 
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 5.
 
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 6.
 
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 7.
 
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 8.
 
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 9.
 
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 10.
 
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 11.
 
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 12.
 
 

Theo Đào HưngVneconomy

Scroll
0988343418