IT Developer – 2B TALENT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

IT Developer

Company profile

A company of Taiwan, specialized on Production of high-tech rubber parts for cars, aircraft, motorcycles, etc. Main products include: couplings, rubber diaphragm, rubber rings, Gasket seals, oil seals, spare parts. Molded rubber

 • Report to: IT Manager (Vietnam)
 • Company size: employees; 600, team size 04
 • Working place: Bien Hoa 2 Industrial Zone

 

Benefit package

 • Salary: 14,000,000 – 18,000,000 VND / Gross
 • Bonus: salary of 13th month
 • KPI bonus follow company policy (average 1-2 months)
 • Working from Mon-Sat from 7:30 AM to 16:30 PM or 7:30 AM to 16:50 PM Mon – Fri (1/2 day for each Saturday)
 • Annual Company trip
 • Company Bus not yet apply

 

Responsibility

 • Xây dựng các phần mềm quản trị cho Công ty theo thiết kế và hướng dẫn của Trưởng bộ phận
 • Lập trình chuyên nghiệp trên các ngôn ngữ đa dạng (C#.Net, ….) 
 • Xây dựng báo cáo quản trị cho Công ty theo thiết kế và hướng dẫn của Trưởng Bộ phận
 • Triển khai các dự án ERP theo yêu cầu của Công ty 
 • Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ người dùng sử dụng, khai thác các phần mềm và báo cáo.
 • Xử lý, khắc phục sự cố, đảm bảo các ứng dụng phần mềm hoạt động thông suốt, hiệu quả.
 • Phối hợp, hỗ trợ Nhân viên ERP, nhân viên IT trong việc vận hành setup hệ thống ERP
 • Các công việc khác giao bởi Trưởng Bộ Phận

Requirement

 • Age 22 – 35 years old
 • Trình độ học vấn: Đại học trở lên
 • Chuyên môn: tin học quản lý, phần mềm, công nghệ thông tin.
 • Kinh nghiệm: có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty phần mềm.
 • Thành thạo ngôn ngữ SQL
 • Thành thạo lập trình C#, .Net, ASP.Net
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
 • Hiểu biết về ERP và triển khai dự án ERP là một lợi thế .
 • Phẩm chất cá nhân: Thẳng thắn, trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận.

 

Submit Your CV by filling in the below form:

Scroll
0988343418