Grinding Technology Specialist – 2B TALENT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Grinding Technology Specialist

Grinding Technology Specialist

Company profile

A company of German, manufacturing group specialized industrial bearings, related components, complete bearing installation and maintenance services to end-users in Vietnam.

 • Report to: Segment Bearing Manager
 • Dotted line: N/A
 • Company size: 370 employees; Team size:
 • Working place: Bien Hoa
 • Internal Interfaces: Industrial Engineering, Warehouse, Maintenance, Purchasing, QA
 • External interface: Supplier

Benefit package

 • Salary: $1,000 – $1,400 USD monthly in gross
 • Bonus: salary of 13th month& KPI bonus monthly
 • Health insurance premium
 • Lunch provided
 • Laptop provided
 • Probation period: 2 months
 • Company bus: pickup form HCM & BìnhDương

Objection

 • Đảm bào quy trình mài hằng ngày được thực hiện theo quy định/ Ensure grinding process daily as instruction
 • Đảm bảo chi phí sản xuất tối thiểu/ Make the best production cost
 • Cải tiến liên tục quy trình mài sản phẩm/ CIP Grinding process

Responsibility

 • Thiết lập thông số cài đặt chuyền mài/ Setting up grinding parameter
 • Viết các hướng dẫn công việc liên quan đến công đoạn mài và huấn luyện cho nhân viên vận hành
 • Creating work instruction ralated to grinding process and training for grinding Operators
 • Theo dõi mức tiêu thụ công cụ để đảm bảo chi phí sản xuất tốt nhất và quy trình sản xuất nhịp nhàng
 • Follow up tool consumption (Grinding wheel & diamond dresser) to ensure the best production cost and production smoothly
 • Phân tích quy trình sản xuất và giải quyết vấn đề trong sản xuất từ gốc
 • Anlysing of production process and solving the problemfrom root cause
 • Giảm thời gian chu trình sản xuất sản phẩm/ Cycle time reduction
 • Ghi nhận, xử lý dữ liệu và báo cáo/ Record, analyse data, report ability
 • Thử nghiệm, đánh giá và thiết lập quy trình sản xuất hoặc sản phẩm mới
 • Testing, evaluating & start-up new product or manufacturing process
 • Tham gia các dụ án cải tiến quy trình sản xuất để đạt mục tiêu chi phí sản xuất ở mức tốt nhất
 • Contribute to improving project for the best production cost achievement
 • Hỗ trợ xử lý sự cố (máy, chất lượng…vv)/ Troubleshooting support (Machine, quality…ect)..
 • Cùng với các nhiệm vụ được nêu trên, người phụ trách vị trí này phải thực hiện các công việc có liên quan đến trách nhiệm của mình được giao bởi cấp trên.
 • In addition to the duties listed above, the position holder must carry out tasks assigned by his supervisor that are essentially related to his duties.

 

Requirement

 Yêu cầu cho vị trí/ Formal prerequisites for the position:

 •  Sẵn sàng thay đổi/ Willingness to change
 • Tập trung vào mục tiêu/ Goal focus
 • Suy nghĩ sáng tạo/ Thinking outside the box
 • Tư duy làm chủ/ Entrepreneurial thinking and acting
 • Tập trung vào khách hang/ Customer focus
 • Tinh thần đồng đội/ Team play
 • Giao tiếp/ Communication
 • Đa dạng văn hóa/ Social and intercultural sensitivity
 • Khả năng thuyết phục/ Powers of fascination

 

 • Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và học vấn:
 • Professional competencis, education & expenrience:

 

 • Tốt nghiệp Đại học ngành cơ khí/ Background in Mechanical Engineering
 • Có khả năng diễn đạt tốt/ Verbalize ability
 • Tiếng anh có thể đọc hiểu tài liệu kỹ thuật và giao tiếp để chuyển giao công nghệ từ chuyên gia
 • Can read & understand tachnical document and communication with expert to transfer knowledge by English
 • Kinh nghiệm đọc – hiểu bản vẽ kỹ thuật/ Experiences in Technical drawings reading
 • Khả năng sử dụng thiết bị đo/ Using measuring device
 • Kiến thức tốt về công nghệ sản xuất, máy móc và vật liệu cơ khí
 • Goods knowledge at manufacturing technology, machine and material
 • Khả năng vận hành máy gia công cơ/ Tool machinery operation
 • Khả năng vận hành máy mài CNC (trên cơ bản chương trình của máy tiện ngang CNC)
 • CNC grinding operation (base on horizontal lathe program)
 • Kiến thức chung về dung sai trong gia công cơ khí chính xác
 • Tolerance knowledge in precision machining

 

Submit Your CV by filling in the below form:

 

Scroll
0988343418