Chief Executive Officer (CEO) – Fashion Company – 2B TALENT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Chief Executive Officer (CEO) – Fashion Company

Chief Executive Officer (CEO)

Company profile

This is a Vietnam company. Main business specialized on women Fashion Stores and Design Fashion – Ladies wear

 • Report to: President (Vietnam)
 • Company size: ~130
 • Working at Hà Nội

Benefit package

 • Salary: $2,500– $3,000 in gross
 • Bonus: salary of 13th month
 • Other benefit follow company rules

Responsibility

 • Hoạch định chiến lược, xây dựng định hướng, mục tiêu phát triển cho hoạt động của toàn công ty;
 • Xử lý các tình huống, sự việc quan trọng, khẩn cấp cả về hoạt động nội bộ và khách hàng, đối tác, báo cáo cấp trên các trường hợp ngoài khả năng xử lý và thẩm quyền;
 • Dự đoán xu hướng thị trường, các rủi ro có thể phát sinh và chủ động tìm giải pháp xử lý, ngăn chặn, giảm thiểu hậu quả có thể xảy ra;
 • Chủ trì các hoạt động đối nội, đối ngoại của công ty; làm việc với các đối tác, cơ quan ban ngành…
 • Kiểm soát và phê duyệt các khoản chi phí liên quan đến vận hành định kỳ: điện, nước, vpp, trang thiết bị, thuê mướn nhân sự, tuyển dụng…
 • Đánh giá tình hình hoạt động các bộ phận, xét duyệt năng lực nhân sự và tham mưu Ban lãnh đạo các giải pháp nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện hệ thống quản trị nhân sự cho công ty.
 • Báo cáo tình hình hoạt động công việc chung của toàn công ty cho Ban lãnh đạo.
 • Các công việc khác do Ban Lãnh đạo phân công.

Requirement

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có hiểu biết về pháp luật lao động, dân sự…
 • Có khả năng lãnh đạo, tư duy chiến lược;
 • Có khả năng tổ chức và quản lý công việc;
 • Có quan điểm làm việc và ra quyết định rõ ràng;
 • Kỹ năng giao tiếp, thương thảo và xử lý tình huống tốt;
 • Giao tiếp tiếng Anh tốt là lợi thế

 

Submit Your CV by filling in the below form:

 

Scroll
0988343418