Chief Accountant – Fluent in Mandarin – 2B TALENT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Chief Accountant – Fluent in Mandarin

Chief Accountant – Fluent in Mandarin

Company profile

 • The company of Taiwan was founded in September 1973. Main business specilized on manufacturing all kinds of fishing, tennis line, badminton racket lines, cutting lines
 • Report to: Director (Taiwan)
 • Company size: 300 Employees
 • Team size: 4 Employees

Benefit package

 • Lương: 20 mil – 35 mil  monthly in gross
 • Thưởng: salary of 13th month
 • Ăn Trưa: tại công ty
 • Xe đưa rước từ VSIP 1 – BD

Responsibility

 • Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ kế toán, kỹ năng tổ chức quản lý công việc cho người thừa hành.
 • Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán để kịp thời hoàn thiện cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty (mẫu biểu áp dụng, cách thức kiểm soát, quy định hiện hành của nhà nước…)
 • Tham mưu giúp BGĐ Công ty thực hiện toàn bộ công tác hạch toán, kế toán, tài chính
 • Tổng hợp, phân tích kinh tế trong Công ty một cách thường xuyên, hàng tháng đảm bảo phục vụ cho công tác điều hành của BGĐ, đồng thời xây dựng các quy định về quản lý tài chính trong doanh nghiệp trình BGĐ ban hành
 • Lập và hướng dẫn thực hiện các quy trình liên quan đến hoạt động của Phòng kế toán.
 • Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của các kế toán viên.
 • Lập kế hoạch và đảm bảo kế hoạch tài chính
 • Cung cấp số liệu kế toán cho các cơ quan hữu quan
 • Thực hiện các giao dịch với ngân hàng
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tài chính công ty
 • Tổng hợp, phân tích số liệu của các hoạt động SX – KD giúp cho BGĐ đưa ra phương án kinh doanh tối ưu.
 • Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng.
 • Lập báo cáo quản trị đình kỳ theo tuần , theo tháng, theo quý kịp thời cho BGĐ để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả .

 Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành TCKT.
 • Yêu cầu bắt buộc: Phải có chứng chỉ Kế toán trưởng, thông thạo tiếng Trung quốc.
 • Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm làm kế toán Trưởng
 • Kiến thức: Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán. Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.
 • Biết sử dụng ERP và phần mềm kế toán liên quan
 • Kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.
 • Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel.

 

Submit Your CV by filling in the below form:

 

Scroll
0988343418