Washer Process Supervisor – 2B TALENT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Washer Process Supervisor

Washer Process Supervisor

Company information

A company with 100% Japanese investment capital. As a leading company specializing in Production, processing and printing of plastic shrink film, plastic sealing film, plastic labels

 • Factory located in: Mỹ Phước 2 IP, Binh Dương
 • Department: Engineering
 • Report to: PLANT MANAGER

Benefit

 • Salary: 20 – 25 mil
 • Clean and safe working environment
 • Working day 26 days/month
 • Annual salary increase as KPI score
 • Annual travel
 • 13th month salary bonus
 • Periodic health check, travel, wedding, funeral, childbirth, …
 • Participating in insurance according to Law, accident insurance 24/24
 • Health insurance for employees working for 1 year

Responsibility

I – BASIC FUNCTION (Chức năng chính)

 1. Hỗ trợ sản xuất kiểm soát chất lượng lon tại máy washer và hệ thống xử lý nước thải./ Assist managers on quality control issues of can products at washer machine and WWT/ D&I columes
 2. Đảm bảo tất cả các kết quả kiểm tra chính xác và được ghi nhận đầy đủ vào biểu mẫu kiểm tra và lưu giữ thích hợp/ Ensure all checking results are accurate and properly recorded in relevant forms.
 3. Lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thích hợp cho các máy washer, D&I, và hệ thống xử lý nước thải/ Make schedule for maintaining machine of washer, D&I, and WWT

II – INTERNAL AND EXTERNAL RELATIONSHIPS (Quan hệ trong công việc)

 1. Phát triển và duy trì mối quan hệ làm việc tốt và hiệu quả với đồng nghiệp trong công ty./ Develop and maintain good and effective working relationship with peers within the company.

III – AREAS OF RESPONSIBILITY (Phạm vi trách nhiệm)

 1. Kiểm tra, giám sát chất luợng sản phẩm lon tại máy washer, D & I cũng như hệ thống nước thải Check, supervise the Quality for the Can product at washer machine, D & I column and waste water treatment./ Theo dõi giám sát, đảm bảo những kết quả kiểm tra, đo đạc phải chính xác và được thực hiện đúng tần xuất và phải nằm trong chuẩn. Trong trường hợp nằm ngoài tiêu chuẩn, cần hổ trợ sản xuất tìm hướng khắc phục.

Ensure correct measuring and correct frequency of all operator check; Ensure result checking is within specification. In case, the result check out of specification, need to find the way to support production improve it.

 1. Hỗ trợ sản xuất thông tin về chất lượng sản phẩm (Effective supporting production department). Thông tin kịp thời tới trưởng ca sản xuất khi phát hiện lỗi ảnh hưởng đến chất lượng. Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để thực hiện phân tích lỗi làm cơ sở để tìm ra nguyên nhân và khắc phục sự cố./ Immediate inform production supervisor when identify the defects. Coordinate with engineer department to carry out the analysis and rectification the faults of can to find out the root cause and take the corrective action.
 2. Phối hợp cùng với bộ phận kỹ thuật để điều tra nguyên nhân, đề xuất hành động khắc phục, Phòng ngừa đối với các trường hợp nhận phản hồi hay khiếu nại từ khách hàng

Coordinate with engineer to investigate the root causes, propose the corrective action, preventive action when non-compliant products occur, when receiving feedback or complaint from customers

Soạn thảo tài liệu và huấn luyện cho nhân viên vận hành mới

Preparation the documents and training for new operator at Washer.

 1. Báo cáo (Reporting):
 • Xem xét, kiểm tra các báo cáo tóm tắt kết quả công việc hàng ngày và ghi nhận lại chính xác các thông tin về kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm vào sổ báo cáo.
 • Thường xuyên kiểm tra tình trạng thiết bị đo lường và ghi nhận lại báo cáo, nhắc nhở vận hành nếu có sự cố.

Review, check the daily report and record accurately in the log book.

Regular reviews the machine performance & reminding operator when have problem.

 1. Bảo trì thiết bị đo lường (Maintenance of equipments checking):

– Đảm bảo tất cả các thiết bị đo đạc được hiệu chuẩn đúng phương pháp và đúng theo hạn định.

– Duy trì hồ sơ hiệu chuẩn.

Ensure periodical calibration of the equipment; maintain record of the calibration checks.

 1. An toàn, sức khỏe và vệ sinh lao động trong bộ phận (Safety, Health & work hygiene at factory):

– Đảm bảo tuân thủ các qui định về an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe và nội qui công ty.

Ensure that safety rules, personnel hygiene and health procedure and regulation are strictly follow to at all time.

Requirement

IV – BASIC KNOWLEDGE (Yêu cầu kỹ năng chính)

(Education, Computer, Language, Technician, etc)

 • Ưu tiên có bằng cấp về Hóa

(A degree in chemical is prefer)

 • Có kiến thức cơ bản về vi tính, có thể sử dụng MS Window, Word, Excel.

(Posses basic IT skill in MS Window, Word, Excel)

 • Có khả năng giao tiếp tốt cả nói và viết bằng tiếng anh

(Able to communicate both verbally and writing in English)

 • Có thể đọc bản vẽ kỹ thuật.

(Able to read Technical drawing)

 • Có khả năng làm việc tốt và xây dựng mối quan hệ hiệu quả với đồng nghiệp và mọi nhân viên trong công ty.

(Ability to work well and build effective relationship with colleagues and staffs)

V- EXPERIENCE (Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc)

Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc

(At least 1 year working experience)

 

Submit Your CV by filling in the below form:

Scroll
0988343418